DSC02344

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de programmering aan te brengen. Deze wijzigingen bieden nimmer het recht op enige restitutie of vergoeding

Door de website goudsekamermuziekconcerten.nl te bezoeken aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld.

Gebruik van de website
De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend.
De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten streeft ernaar dat de informatie correct, volledig en actueel is.
Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten.

De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de website hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden weergeeft dan aanvaardt de Stichting Goudse Kamermuziek Concerten geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van deze hyperlinks is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Stichting Goudse Kamermuziek Concerten niet geverifieerd op juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van de Stichting Goudse Kamermuziek Concerten of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Goudse Kamermuziek Concerten. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Contact
Indien u van mening bent dat informatie ten onrechte wel of niet wordt getoond neem dan contact op met onze webmaster.