_MG_9703

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Goudse Kamermuziek Concerten
De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten legt uw gegevens vast volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
We gebruiken de persoonsgegevens voor administratie, communicatie en interne analyses.

Doel
De Stichting bewaart de volgende persoonlijke gegevens:
naam, e- mailadres, wanneer bekend adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, datum concertbezoek en donatie.

We kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten via de nieuwsbrief en/of persoonlijk telefonisch of e-mail contact.
Tevens gebruiken wij de gegevens als input voor voor interne analyses.
Persoonlijke gegevens worden bij de dataverwerking ontkoppeld en zijn daarna niet meer traceerbaar.

Bankgegevens
Bankgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie blijven in de beveiligde omgeving van Stager staan.
De beveiliging van Adyen is PCI-DSS-level 1 gecertificeerd

Foto’s en Logo’s
Wij maken foto’s van bezoekers en muzikanten tijdens de concerten. Deze zijn voor intern gebruik en/of voor de bezoeker en muzikant zelf. 
Concertbezoekers kunnen te allen tijden aangeven wanneer zij niet gefotografeerd willen worden. 
Het plaatsen van herkenbare foto’s van personen op de website of in de nieuwsbrief gebeurt alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De betrokkene ontvangt vooraf de gegevens betreffende, wanneer, waar en hoe publicatie plaatsvindt van de persoon in kwestie.
Foto’s van muzikanten worden alleen gepubliceerd na mondelinge toestemming van de betrokken musici.
In de galerij op de website bevindt zich een fotoarchief van de uitgevoerde concerten.

Beheer
De persoonsgegevens worden door de secretaris beheerd en zijn uitsluitend ter beschikking van de Stichting.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld,
tenzij betrokkenen vragen zijn of haar gegevens uit de bestanden te verwijderen
De penningmeester bewaakt het betalingsverkeer en gaat vertrouwelijk om met de daardoor bekende rekeningnummers.
De bewaartermijn van financiële gegevens is 7 jaar, op basis van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

Ontvangers van gegevens
De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.  

Rechten van betrokkenen
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de secretaris.
Afmelden van nieuwsbrieven is mogelijk met de afmeldlink onderaan de mails.

Website
De website verzamelt geen persoonlijke gegevens over websitebezoekers. Wel kunnen wij het aantal bezoekers zien.
Dit betekent dat er geen cookies geplaatst worden die persoonsgegevens verzamelen van bezoekers van de site.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Stichting neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Dit betekent dat wij uitsluitend werken met computer-, website- en opslagsystemen die beveiligd zijn voor virussen,
hackers, spyware en andere schadelijke software.
Deze beveiliging wordt dagelijks voorzien van updates.
Als er sprake is van een data lek waar door mogelijk persoonsgegevens in handen vallen van derden,
dan worden die personen hiervan op de hoogte gesteld.

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de secretaris secretariaat@goudsekamerconcerten of stuur een bericht via info@goudsekamermuziekconcerten.nl

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring ontvangen wij graag