_MG_9703

ANBI Stichtingsinformatie

Statutaire Naam: Stichting Goudse Kamermuziek Concerten
Ook genoemd Handelsnaam: Goudse Kamermuziek Concerten
Statutaire zetel: Gouda
Categorie: Kunst en Cultuur

KvK -nummer: 73349569
RSIN: 859477356
Rekeningnummer: NL 26 INGB 0009 1285 13 t.n.v. Stichting Goudse Kamermuziek Concerten

Organisatie

Aantal bestuursleden: 3
Personen in dienst: geen
Raad van Toezicht: geen

Beloning

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Publicatie

Zowel het beleid, de organisatie en uitvoering van de activiteiten, evenals de jaarstukken, zullen worden geactualiseerd en op de website gepubliceerd worden.

www.goudsekamermuziekconcerten.nl
www.gkmc.nl
www.facebook.com/goudsekamermuziekconcerten