DSC02344

Missie

De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten creëert een plek in Gouda waar muziek, kunst, creatie
en cultuur, mensen samenbrengt.

Visie

Dit gebeurt door maandelijks kamermuziekconcerten van internationale allure te organiseren in een
gastvrije, intieme, historische, artistieke, creatieve en culturele omgeving om mensen
een authentieke ervaring te geven, die verbindt.
Om dit te bereiken worden er jaarlijks doelen geformuleerd en de voortgang geëvalueerd.

Doelen 2020

1. Organiseren van maandelijkse concerten voor een breed publiek op hoog niveau door topmusici in
een gastvrije, intieme en historische sfeer.
2. Zorgzaam beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid van de concertbezoekers.
3. Podium bieden aan artistiek talent.
4. Versterken samenwerking met Cultuurhuis Garenspinnerij en andere culturele organisaties.
5. Blijvend streven naar faire beloning van musici en handhaven lage toegangsprijs.
6. Verkrijgen van donaties, subsidies en ontwikkelen van andere bronnen van inkomsten.

Realisatie Doelen 2020
1. Concerten
Vanwege de pandemie vonden er 4 concerten plaats in de Sociëteit de Reünie (3) en Goudse-Sint Jan (1).
2. Veiligheid en gezondheid
Veiligheid en gezondheid van de concertbezoekers is onze prioriteit. Het Calamiteitenplan bevat
protocollen en een plan van aanpak dat voor ieder concert wordt geactualiseerd. Dit gebeurt in
samenspraak met de Sociëteit de Réunie respectievelijk de Stichting Goudse Sint-Jan. Deze aanpak heeft
tijdens de Corona pandemie geleid tot extra zorgmaatregelen en geholpen bij de beslissing om concerten
al dan niet door te laten gaan. Om die reden is het laatste concert verplaatst naar de Goudse Sint-Jan.
Specifieke aandacht is er voor mindervalide mensen. De Stichting helpt hen waar nodig zodat ook zij
onbezorgd kunnen genieten van de concerten.
3. Podium voor artistiek talent
Als gevolg van Corona konden (jonge) talentvolle musici niet optreden
4. Samenwerking
Nieuw en geslaagd was de samenwerking met het bestuur en vrijwilligers van de Museum Stichting
Goudse-Sint Jan. Evenals met het Cultuurhuis Garenspinnerij wordt de samenwerking voortgezet.
5. Fair-pay musici en kaartprijs
Het beleid om de kaartjes betaalbaar te houden voor iedereen en de musici fair te belonen
is op hetzelfde niveau gehandhaafd.
6. Financiële steun
De Stichting ontving donaties van particulieren, bijdragen van GoudApot en de Graaf Floris Prijs 2020
De doelen zijn behaald met uitzondering van het aantal concerten en optreden van jong talent.

Concerten

Op het programma stonden meesterwerken van componisten uit de barok, klassieke, romantische en
eigentijdse periode aangevuld met filmmuziek. Het jaar begon met een spetterend nieuwjaarsconcert
uitgevoerd door het pianoduo, gevolgd door optredens van verschillende trio’s met respectievelijk harp en
hoorn. In maart gaf de wereldpremière van de inscriptie van de Sonate Pathétique voor fluit, harp en viool
enigszins kleur aan het Beethoven jaar. Uniek en magisch klonk de “Fabelachtige filmmuziek te midden
van de Goudse Glazen” in de Goudse Sint-Jan uitgevoerd door het kwintet met sopraan.
Vooraf zette het prachtige gedicht “stel dat de stad een huiskamer is” van stadsdichter Klara Smeets de
sfeer die tot in de late uurtjes voelbaar bleef.

Evaluatie concerten
Het snelgroeiende publiek blijft enthousiast en dankbaar. Naast het excellente niveau waardeerde het
publiek de ontvangst en de maandelijkse ontmoetingen met anderen, ook met jongere generaties.
Het publiek is breed en divers, zowel qua leeftijd als sociale en/of culturele achtergrond. Onder hen
bevinden zich complete gezinnen, families, vrienden, gehandicapten, alleenstaanden en vaak ook mensen
waarvoor uitgaan niet meer zo vanzelfsprekend is. Terugkerende bezoekers nemen anderen op sleeptouw.
Door hen en de gerichte PR groeit het netwerk onder de verschillende doelgroepen.
Vanwege de pandemie konden tot groot verdriet van het publiek de concerten vanaf maart niet meer
maandelijks voortgezet worden. De vreugde was groot toen de Museum Stichting Goudse Sint-Jan ons de
helpende hand bood en het concert op Open Monumentendag daar veilig kon plaatsvinden.
De opkomst was overweldigend evenals de reacties van het publiek.
Bijzonder verheugd zijn wij met de ontvangst van de Graaf Floris Prijs 2020 als een bekroning van onze
inzet om “Gouda nog levendiger voor Gouwenaren en bezoekers van buiten Gouda te maken”.

Financiën
Alle inkomsten uit de kaartverkoop gingen rechtstreeks naar de musici.
Resterende kosten worden opgebracht door donateurs en sponsors.
De Stichting is heel blij met het geldbedrag dat met de uitreiking van de Graaf Floris Prijs 2020 gepaard
ging. GoudApot hielp met een mooi bedrag om het tekort te bestrijden in 2020.
Donaties door particulieren nemen verheugend toe. Ook de Anjercollecte van het
Prins Bernard Cultuurfonds leverde een mooi bedrag op. Verder mag de Stichting zich alvast verheugen op
een subsidie van Het Oude Mannenhuys en de Rabobank voor de concerten in 2021. Leveranciers
handhaven kortingen en geven bijdragen in natura. Desondanks blijft er een financieel tekort.

Dank
Dankzij het enthousiaste team vrijwilligers, de uitstekende samenwerking met de Sociëteit De Réunie,
de Stichting en vrijwilligers van de Museum Stichting de Goudse-Sint Jan, de musici en Klassiek voor U,
kon de Stichting Goudse Kamermuziek Concerten het publiek opnieuw verrassen met mooie muziek.
Door de financiële steun van particulieren en organisaties waren de kaartjes voor iedereen betaalbaar.
Wij danken alle betrokkenen voor de enorme inzet en steun

Activiteiten

De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten organiseert kamermuziekconcerten op hoog niveau in een
gastvrije, intieme, historische, artistieke, creatieve en culturele omgeving om mensen
een authentieke ervaring te geven, die verbindt.

Doelen 2019
1. Organiseren van een maandelijkse reeks Goudse Kamermuziek Concerten uitgevoerd door
internationale topmusici in samenhang met andere uitingen van kunst, creatie en cultuur.
2. Podium bieden aan artistiek talent.
3. Het verkrijgen van subsidies en donaties
4. Toegang laagdrempelig maken voor alle generaties, ook voor jongeren en gezinnen met kinderen,
door de toegangsprijs laag te houden.
5. Sfeer creëren waardoor mensen elkaar graag ontmoeten na een unieke muzikale belevenis.

Realisatie Doelen 2019
1. Er zijn negen maandelijkse concerten uitgevoerd door beroepsmusici van internationale allure,
 alle met ruime ervaring op diverse podia in binnen-en buitenland.
De culturele omlijsting omvatte een gedachte, gedicht, verbindend verhaal,
informatie over de componisten, muziek, de tijdgeest.
2. Met het optreden van jonge leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij in het voorprogramma van
het Moederdagconcert is de weg naar het podium voor artistiek talent geopend.
3. Subsidies van het Prins Bernard Cultuurfonds, GoudApot en verschillende donaties zijn ontvangen.
4. Het lukte om een breed publiek te bereiken, verschillend in leeftijd, sociale en/of culturele achtergrond.
5. Het publiek genoot van de sfeer en de ontmoetingen na afloop.
De beoogde doelen zijn gehaald. Het werven van subsidie en sponsors leverde onvoldoende resultaat.

Concerten

De concerten vonden op de tweede zondag van de maand om 15:15 uur plaats in de Sociëteit De Réunie.
Op het programma stonden meesterwerken van componisten uit de barok, klassieke, romantische, 20e
eeuw en eigentijdse periode aangevuld met een uitstapje naar Argentijnse tango en milonga’s.
Het Kerstconcert sloot het jaar af met naast het klassieke repertoire ook musical-, film- en kerstmuziek.

Evaluatie concerten
Met enthousiaste reacties als “fabuleus”, “ongekend”, “prachtig”, “bijzonder”, “excellent niveau “, ”dank voor
het unieke initiatief” waardeerde het publiek de concerten en de ontvangst. Topmusici die met hun eeuwenoude
instrumenten muziek tot in de finesse weten te creëren raakten alle aanwezigen. Het publiek kwam
uit alle lagen van de bevolking evenals jong als oud. Totaal waren er 805 bezoekers. Het drankje en hapje
na het concert zorgden ervoor dat mensen nog bleven om gezellig na te genieten.

Organisatie
De Stichting werkt samen met Klassiek voor U, Sociëteit De Réunie en wordt ondersteund door vrijwilligers.
De vrijwilligers zorgen voor de publiciteit, delen flyers uit, benaderen het publiek rechtstreeks, communiceren
online via Facebook, Instagram, de website en via de nieuwsbrief. De presentatie van de concerten,
aankleding van de zaal, verlichting, opbouw van het podium, toegangscontrole, kaartverkoop en
de begeleiding van mensen nemen zijn ook voor hun rekening

Financiën
De Stichting streeft ernaar de toegang voor het publiek laagdrempelig en betaalbaar te houden en tevens
de musici fair te belonen. Alle inkomsten uit de kaartverkoop gingen rechtstreeks naar de musici. Resterende
kosten worden opgebracht door donateurs en sponsors. De Stichting is bijzonder dankbaar dat het
Prins Bernard Cultuurfonds de muzikale kwaliteit van de concerten erkende met een subsidie voor de musici.
Ook GoudApot hielp met een mooi bedrag om de concertkosten te bestrijden in 2019.
Leveranciers gaven kortingen en bijdragen in natura. De musici hebben hun normale gage gematigd.
Ondanks deze steun heeft het eerste jaar van bestaan geleid tot een verlies.
De Stichting hoopt het verlies te reduceren door meer sponsors, subsidies en donateurs te werven.

Dank
Het is vooral te danken aan de inspirerende samenwerking van het vaste team vrijwilligers, de gastvrijheid
van de Sociëteit De Réunie, de toegewijde musici en Klassiek voor U, dat de Stichting Goudse Kamermuziek
Concerten een plekje heeft gekregen in de samenleving van Gouda en omstreken.
Vanzelfsprekend komt dit ook door het enthousiaste publiek.
Wij danken iedereen voor de enorme inzet en steun.

Toekomst
Met deze steun en de behaalde resultaten in het eerste bestaansjaar van de Stichting verwacht het bestuur
dat de continuïteit voldoende is geborgd om conform haar Missie blijvend een plek in Gouda te creëren
“waar muziek, kunst, creatie en cultuur mensen samenbrengt”.

Resultatenrekening 2019

Balans 2019