DSC02344

Jaarverslag 2019

Activiteiten

De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten organiseert kamermuziekconcerten op hoog niveau in een
gastvrije, intieme, historische, artistieke, creatieve en culturele omgeving om mensen
een authentieke ervaring te geven, die verbindt.

Doelen 2019
1. Organiseren van een maandelijkse reeks Goudse Kamermuziek Concerten uitgevoerd door
internationale topmusici in samenhang met andere uitingen van kunst, creatie en cultuur.
2. Podium bieden aan artistiek talent.
3. Het verkrijgen van subsidies en donaties
4. Toegang laagdrempelig maken voor alle generaties, ook voor jongeren en gezinnen met kinderen,
door de toegangsprijs laag te houden.
5. Sfeer creëren waardoor mensen elkaar graag ontmoeten na een unieke muzikale belevenis.

Realisatie Doelen 2019
1. Er zijn negen maandelijkse concerten uitgevoerd door beroepsmusici van internationale allure,
 alle met ruime ervaring op diverse podia in binnen-en buitenland.
De culturele omlijsting omvatte een gedachte, gedicht, verbindend verhaal,
informatie over de componisten, muziek, de tijdgeest.
2. Met het optreden van jonge leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij in het voorprogramma van
het Moederdagconcert is de weg naar het podium voor artistiek talent geopend.
3. Subsidies van het Prins Bernard Cultuurfonds, GoudApot en verschillende donaties zijn ontvangen.
4. Het lukte om een breed publiek te bereiken, verschillend in leeftijd, sociale en/of culturele achtergrond.
5. Het publiek genoot van de sfeer en de ontmoetingen na afloop.
De beoogde doelen zijn gehaald. Het werven van subsidie en sponsors leverde onvoldoende resultaat.

Concerten

De concerten vonden op de tweede zondag van de maand om 15:15 uur plaats in de Sociëteit De Réunie.
Op het programma stonden meesterwerken van componisten uit de barok, klassieke, romantische, 20e
eeuw en eigentijdse periode aangevuld met een uitstapje naar Argentijnse tango en milonga’s.
Het Kerstconcert sloot het jaar af met naast het klassieke repertoire ook musical-, film- en kerstmuziek.

Evaluatie concerten
Met enthousiaste reacties als “fabuleus”, “ongekend”, “prachtig”, “bijzonder”, “excellent niveau “, ”dank voor
het unieke initiatief” waardeerde het publiek de concerten en de ontvangst. Topmusici die met hun eeuwenoude
instrumenten muziek tot in de finesse weten te creëren raakten alle aanwezigen. Het publiek kwam
uit alle lagen van de bevolking evenals jong als oud. Totaal waren er 805 bezoekers. Het drankje en hapje
na het concert zorgden ervoor dat mensen nog bleven om gezellig na te genieten.

Organisatie
De Stichting werkt samen met Klassiek voor U, Sociëteit De Réunie en wordt ondersteund door vrijwilligers.
De vrijwilligers zorgen voor de publiciteit, delen flyers uit, benaderen het publiek rechtstreeks, communiceren
online via Facebook, Instagram, de website en via de nieuwsbrief. De presentatie van de concerten,
aankleding van de zaal, verlichting, opbouw van het podium, toegangscontrole, kaartverkoop en
de begeleiding van mensen nemen zijn ook voor hun rekening

Financiën
De Stichting streeft ernaar de toegang voor het publiek laagdrempelig en betaalbaar te houden en tevens
de musici fair te belonen. Alle inkomsten uit de kaartverkoop gingen rechtstreeks naar de musici. Resterende
kosten worden opgebracht door donateurs en sponsors. De Stichting is bijzonder dankbaar dat het
Prins Bernard Cultuurfonds de muzikale kwaliteit van de concerten erkende met een subsidie voor de musici.
Ook GoudApot hielp met een mooi bedrag om de concertkosten te bestrijden in 2019.
Leveranciers gaven kortingen en bijdragen in natura. De musici hebben hun normale gage gematigd.
Ondanks deze steun heeft het eerste jaar van bestaan geleid tot een verlies.
De Stichting hoopt het verlies te reduceren door meer sponsors, subsidies en donateurs te werven.

Dank
Het is vooral te danken aan de inspirerende samenwerking van het vaste team vrijwilligers, de gastvrijheid
van de Sociëteit De Réunie, de toegewijde musici en Klassiek voor U, dat de Stichting Goudse Kamermuziek
Concerten een plekje heeft gekregen in de samenleving van Gouda en omstreken.
Vanzelfsprekend komt dit ook door het enthousiaste publiek.
Wij danken iedereen voor de enorme inzet en steun.

Toekomst
Met deze steun en de behaalde resultaten in het eerste bestaansjaar van de Stichting verwacht het bestuur
dat de continuïteit voldoende is geborgd om conform haar Missie blijvend een plek in Gouda te creëren
“waar muziek, kunst, creatie en cultuur mensen samenbrengt”.