_MG_9703

Raoul Boesten

Raoul Boesten (1973) zong van jongs af aan in koren. Zijn eerste (studenten) koortje begon hij tijdens zijn studie voor Vrije Schoolleerkracht. Na het behalen van zijn diploma, gaf hij muzieklessen en koorzang aan de hogere groepen in het basisonderwijs. Daar richtte hij een ouderkoor op en begon hij een vocaal ensemble ‘Het Octet’, waarin hij dirigeerde en zong als tenor. Langzaam ontstond de wens om een groter koor te dirigeren. Na een project met zestien zangers werd dat in 2005 Kamerkoor Kwintessens. Dit koor zong voornamelijk uitdagende hedendaagse muziek. Met dit koor werkte Raoul samen met verschillende componisten zoals Arvo Pärt, Pärt Uusberg, Alec Roth en Bernat Vivancos en nam verschillende cd’s op. Raoul behaalde in 2010 zijn diploma docent aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag waar hij directielessen ontving van Jos Vermunt. In 2015 richtte Raoul zijn tweede koor in Den Haag op, Kamerkoor Lux. In 2017 startte hij met het eerste project voor jonge zangers met het projectkoor YOIK.

Raoul is artistiek leider van Stichting Kwintessens van waaruit hij projecten voor koren organiseert zoals En Chemin, Yoik en Vocaal Ensemble Ludens.